خدایا ...خوش دارم گمنام  و  تنها باشم

تا در غوغای کشمکش های پوچ مدفون شوم.

 

                                       "شهید دکتر مصطفی چمران "

 / 6 نظر / 36 بازدید
Mr. Fredickson

[گل] البته شهید دکتر مصطفی چمران . بهتره! چون شهادت از همه سمت ها و مدارک و درجات برای انسان های معمولی بالاتره. خدابیامرزه شون. زیبا بود.[لبخند]

مهدیه

خیلیم خووب

پسرک و دخترک پاییز

خوب است بدانیم که گاهی آنچه می کشیم درد بی او بودن نیست تاوان با او بودن است

zahra

قبل از دعا ، ایمان داشته باش قبل ازصحبت کردن ، گوش کن قبل از خرج کردن ، بدست آور قبل از نوشتن ، فکر کن قبل از تسلیم شدن ، تلاش کن و قبل از مُردن ، زندگی کن...![لبخند]

zahra

بهترین آرایش ها در زندگی : حقیقت برای لب ها بخشش برای چشم ها نیکوکاری برای دست ها لبخند برای صورت عشق برای قلب...[قلب][قلب]

ساسان

روح اين شهيد بزرگوار و تمامي كساني كه در راه دفاع از وطن به شهادت رسيده‌اند، شاد.[گل][گل][گل]