...

گاهی . . .

دلت بهانه هایی می گیرد که خودت انگشت به دهان می مانی. . .!!

گاهی دلتنگی هایی داری  فقط باید فریادشان بزنی اما سکوت می کنی . .

گاهی . . !!

پشیمانی از کرده و ناکرده ات  . . .

گاهی دلت نمی خواهد دیروز را به یاد بیاوری انگیزه ای برای فردا نداری و حال هم که . . .

گاهی فقط دلت می خواهد زانوهایت را تنگ در آغوش بگیری و گوشه ای  گوشه ترین گوشه ای که می شناسی بنشینی  و " فقط " نگاه کنی. . .

گاهی چقدر دلت برای یک خیال راحت تنگ می شود  . . .

/ 6 نظر / 13 بازدید
دختری تنها

[دست][گل]

A and S

سلام خوشحال میشیم به وبلاگ ماهم بیای .اگه موافقی تبادل لینک کنیم. مر30 منتظریم

A and S

سلام مرسی اومدی شماهم لینکی.

ن . مقدم فر

[گل] گاهی چقدر دلت برای یک خیال راحت تنگ می شود

zahra

خسته ام نه از راهی که آمده ام یا انـــــتظاری که گاه امانم را میبرد خسته ام از تکرار ندیدنت