سکوت

سکوت …

و دیگر هیچ نمی گویم …!

که این بزرگترین اعتراض دل من است

سکوت را دوست دارم

به خاطر ابهت بی پایانش . . .

/ 4 نظر / 29 بازدید
دختری تنها

[تایید][دست][گل]

zahra

[گل][گل][گل][گل][قلب]

وحید

سکوتــــــــــــــ ... از نوع بی پایان ....

علی

عالی بود بزرگ ترین اعتراض دل [تایید]